Joris VERCAMMEN

 • Aannemingsrecht
 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringsrecht
 • Familierecht
 • Sportrecht
 • Straf- en strafprocesrecht
 • Contractenrecht
 • Onroerend goed
 • Huurrecht
 • Omgevingsrecht

Joris VERCAMMEN, zoon van Julien VERCAMMEN en Viviane VAN DEN VONDER, is licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven. (1998) en tevens houder van een D.E.A. strafrecht en strafvordering aan de Université de Paris (II) (1999). Hij werd in 1998 lid van de Mechelse balie. Joris VERCAMMEN legt zich toe op familierecht in de meest ruime zin van het woord, met name echtscheidingsrecht, problemen in verband met het beëindigen van feitelijk en wettelijk samenwonen, familiaal vermogensrecht, adoptie, erfrecht en nalatenschappen, alsmede op contractenrecht, burgerlijke aansprakelijkheid en strafrecht.

 joris.vercammen@iniureconstans.be

Viviane VAN DEN VONDER

 • Bouwrecht
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Contractenrecht
 • Omgevingsrecht

Viviane VAN DEN VONDER behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven (1974). Zij schreef zich in aan de Mechelse balie in 1974. Zij is juridisch auteur en was gedurende vele jaren verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht van de rechtsfaculteit te Leuven. Zij was eveneens gedurende meer dan twintig jaar plaatsvervangend vrederechter te Mechelen. Zij legt zich hoofdzakelijk toe op bouwrecht, burgerlijke aansprakelijkheid en contractenrecht.

 viviane.vandenvonder@iniureconstans.be
 bouw@iniureconstans.be

Johan TIMMERMANS

 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, inbreuken wegcode
 • Familierecht (personenrecht, echtscheidingsrecht en huwelijksvermogensrecht, bewindvoering)
 • Omgevingsrecht
 • Sociaal recht (arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht)
 • Strafrecht
 • Sportrecht

Johan TIMMERMANS is licentiaat in de rechten aan de UIA (1980). Hij werd in 1980 lid van de Mechelse Balie. De praktijk van Johan Timmermans omvat vooral advies- en geschillenwerk in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, alsmede familierecht, publiek recht, sociaal recht en strafrecht. Naast zijn juridische activiteiten is Johan Timmermans ook een sociaal bewogen iemand. Zo was hij gedurende meerdere jaren schepen van de stad Mechelen, en zetelde hij gedurende 24 jaren in de gemeenteraad van de stad Mechelen. Hij is thans ere-Schepen van de stad Mechelen. Benevens de zuivere politieke engagementen was Johan Timmermans ook gedurende meer dan 15 jaren Voorzitter van de voetbalvereniging KV Mechelen.

johan.timmermans@iniureconstans.be

Thierry LAMMAR

 • Vennootschapsrecht, ondernemings-, economisch en financieel recht
 • Ondernemingen in moeilijkheden (vereffening, faillissement en WCO)
 • Handelsrecht en bankrecht
 • Fiscaal recht (directe en indirecte belastingen)
 • Beslagrecht en nationale – internationale arbitrage
 • Publiek recht

Thierry LAMMAR behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de U.I.A. (1991), waar hij ook een Master in Business Law (2001) behaalde. Daarnaast is hij gediplomeerde vennootschapsrecht aan de K.U.B. (1993). Thierry LAMMAR kwam aan de balie te Mechelen in 1992. Hij is curator bij de ondernemingsrechtbank te Mechelen en wordt geregeld aangesteld als schuldbemiddelaar bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen. Thierry LAMMAR’s praktijk spitst zich toe op advies en betwisting in vennootschapsrecht, ondernemings-, economisch en financieel recht, fiscaal recht, handels- en bankrecht alsmede beslag en uitvoeringsproblematiek. Daarnaast is Thierry LAMMAR tevens sociaal geëngageerd en bekleedt hij diverse bestuursfuncties in socio-culturele organisaties. Hij was lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Mechelen en nadien van de Balie Provincie Antwerpen van het gerechtelijke jaar 2014-2015 tot 2019-2020. Hij was tevens Stafhouder bij de Orde van Advocaten te Mechelen in het gerechtelijk jaar 2017-2018 en Adjunct-Stafhouder bij de balie Provincie Antwerpen tijdens de gerechtelijke jaren 2018-2019 en 2019-2020. Tevens was hij lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van het gerechtelijk jaar 2017-2018 tot 2019-2020.

 thierry.lammar@iniureconstans.be

Iris VERCAMMEN

 • Familierecht (personenrecht & huwelijksvermogensrecht)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringsrecht
 • Bouwrecht
 • Huurrecht

Iris VERCAMMEN, dochter van Julien VERCAMMEN en Viviane VAN DEN VONDER, is licentiaat in de rechten aan de K.U.Leuven (2003) en tevens houder van een kandidaatsdiploma moderne geschiedenis aan dezelfde universiteit (1999).

Zij werd in 2003 lid van de balie te Leuven en is sinds 2004 aangesloten bij de Mechelse balie. De takken familierecht, familiaal vermogensrecht en vereffeningen en verdelingen huwgemeenschappen en nalatenschappen behoren tot haar kennisdomeinen.  Zij legt zich ook toe op onroerend goed, bouwrecht en huurrecht.

 iris.vercammen@iniureconstans.be
 bouw@iniureconstans.be

Julien VERCAMMEN

 • Familierecht (in de meest ruime zin van het woord)

Julien VERCAMMEN is doctor in de rechten en licentiaat in het notariaat (K.U. Leuven 1969). Hij was lid van de Mechelse balie van 1970 tot 2020. Sinds 2021 is hij opgenomen op het tableau der ereadvocaten. Hij is tevens ere-plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Hij stelt zijn jarenlange ervaring in familiezaken blijvend ter beschikking van de leden van het kantoor “In Iure Constans”.

 julien.vercammen@iniureconstans.be

Anne VAN DEN BULCK

Anne Van Den Bulck is licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (1983). Zij trad hetzelfde jaar toe tot de Mechelse balie. Haar praktijk spitst zich toe op het handelsrecht en het verkeersrecht.

Jasper DECOLVENAER

Jasper DECOLVENAER behaalde zijn master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (2020) met als specialisatie fiscaal recht en ondernemingsrecht.
Daarnaast volgt hij sinds het academiejaar 202-2021 een opleiding Master-na-Master Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen.
Hij is sinds 2021 aangesloten aan de balie van Mechelen.

 jasper.decolvenaer@iniureconstans.be

Judy COOREMAN

Meester Judy COOREMAN behaalde in juni 2019 het diploma van master in de criminologische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In juni 2022 studeerde zij af als master in de rechten aan dezelfde universiteit. Als criminologe heeft zij een bijzondere interesse in het strafrecht, maar ook andere rechtstakken kunnen haar bekoren. Zo handelde haar masterproef in de opleiding rechten over het vreemdelingenrecht. Ze is vanaf september 2022 aangesloten bij de balie van Mechelen.

[/vc_column_inner]